Ulice na slovo l, Užice

Lazara Mutapa
Laze Lazarevića
Lazovina
Lipa
Lužnička
Ljube Stojanovića
Ljubice Čekarević
Ljubiše Vesnića