Ulice na slovo r, Užice

Račanska
Radnička
Radničkog bataljona
Radoja Domanovića
Radovana Dragovića
Ratarska
Riste Tešića
Romanijska
Rosulje
Rujanska